Windows Mobile 5.0 Tweaks

* - wartość DWORD

ClearType w Landscape mode:

   

    Aktywacja -

        HKLM\System\GDI\ClearTypeSettings\OffOnRotation = 0*

   

    Dezaktywacja -

     HKLM\System\GDI\ClearTypeSettings\OffOnRotation = 1*


Przycisk "Disconnect" oraz czas trwanie połączenia GPRS w liście połączeń:

   

    Aktywacja przycisku "Disconnect":

        HKLM\ControlPanel\Phone\Flags2 = 8*

   

    Aktywacja przycisku "Disconnect" oraz czas trwania połączenia:

        HKLM\ControlPanel\Phone\Flags2 = 16*

   

    Dezaktywacja przycisku "Disconnect" oraz czas trwania połączenia:

        HKLM\ControlPanel\Phone\Flags2 = 0*


Zmiana położenia zawartości "Temporary Internet Files" z pamięci ROM do Storage Card:

   

    HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders\Cache = \Storage Card\Temporary Internet Files\cache

     HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders\Cache = \Storage Card\Temporary Internet Files\cookie


Zmiana aplikacji uruchamianych przez przycisk (Lewy oraz Prawy)    (Nie testowane)

   

    Przycisk Lewy:

        HKCU\Software\Microsoft\Today\Keys\112\Open = np. \Windows\Calendar.exe

   

    Zmiana opisu dla Lewego przycisku:

        HKCU\Software\Microsoft\Today\Keys\112\(Default) = "Calendar"

   

    Przycisk Prawy:

        HKCU\Software\Microsoft\Today\Keys\113\Open = \Windows\Start Menu\Programs\Contacts.lnk

 

    Zmiana opisu dla Prawego przycisku:

        HKCU\Software\Microsoft\Today\Keys\113\(Default) = "Contacts"    -    REG_SZ wpis należy utworzyć własno ręcznie, jeśli nie istnieje.


Dodawanie ikony GPS w meny Start -> Settings:    (Nie testowane)

 

    HKLM\ControlPanel\GPS Settings\Group = 2*

    HKLM\ControlPanel\GPS Settings\redirect    <- zmień nazwę na inna!


Zmiana pomorzenia dzwonków:    (Nie testowane)

 

HKCU\ControlPanel\Sound\Categories\Ring\Directory = \Storage Card\


Ikony EDGE:

 

    Aktywacja:

        HKLM\Drivers\BuiltIn\RIL\EnableDifferGprsEdgeIcon = 1*

 

    Dezaktywacja:

        HKLM\Drivers\BuiltIn\RIL\EnableDifferGprsEdgeIcon = 0*


Dezaktywacja powiadomienia o wysłanym SMS`ie:

 

    HKLM\Software\Microsoft\Inbox\Settings\SMSNoSentMsg = 1*


 

ROM z AKU 2.0

* - wartość DWORD

Aktywuje plug-in WiFi oraz BT na ekranie Today:

 

    HKLM\Software\Microsoft\Today\Items\"Wireless"    -    utwórz katalog "Wireless"

 

a w nim wartości:

DLL = netui.dll
Order = 00000000*
Enabled = 00000001*
Type = 00000004*


 

ROM z AKU 2.2

* - wartość DWORD

Przywraca zegar na pasek zadań:

HKLM\Software\Microsoft\Shell\ShowTitleBarClock = 1*